61 Khoe Con Trên Mạng Xã Hội mới nhất

Khoe con trên mạng xã hội – đây là một việc làm nguy hiểm, chúng ta đang tự làm nguy hại đến con mà không hay biết.

Truyền thông như một con dao hai lưỡi.
– Khi được khen, đem đến cho con sự ảo tưởng, tự cao, kiêu ngạo…
– Khi bị chê: khiến con tổn thương về tâm lý, nhục chí, tiêu cực…

Trích trong bài giảng: Con Hư Tại Mẹ Cháu Hư Tại Bà?