61 Kinh Pháp Cú – Câu 176 mới nhất

“Những ai vi phạm đạo nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin có đời sau, thì chẳng có điều ác nào mà họ không làm được”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Thế Gian (Câu 172 đến 178)