61 Phật giáo có trọng nam khinh nữ không? mới nhất

Phật giáo có trọng nam khinh nữ không?
Mời cả nhà cùng lắng nghe chia sẻ của Sư Phụ để giải đáp thắc mắc này.

Trích trong bài giảng: Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới?