61 Vì sao tu lâu không hết khổ? mới nhất

Tu tập là cách để rút ngắn lại nghiệp xấu mà mình đang phải đối diện. Thế nhưng, nhiều người tu rất lâu nhưng cái khổ đó vẫn tồn tại và còn tệ hơn. Nguyên nhân về vấn đề này sẽ được Thầy Phước Tiến giải thích dưới đây.