79 Download trọn bộ New Cutting Edge mới nhất

Mục lục

Download trọn bộ giáo trình New Cutting Edge

Bộ giáo trình này dành cho đối tượng sinh viên và người lớn, bao gồm 6 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, tương dương với trình độ ngoại ngữ từ A1 – C1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Bộ giáo trình đã trở nên rất phổ biến với phương pháp đặc trưng là tiếp cận ngôn ngữ dựa trên bối cảnh giao tiếp thực tế, thúc đẩy học viên chủ động luyện tập các kỹ năng giao tiếp. Sự phát triển và hoàn thiện từ những ấn bản trước, cùng với các chủ đề hấp dẫn, nội dung video mới mẻ và gói công cụ hỗ trợ kỹ thuật số toàn diện là một trong số rất nhiều đặc điểm giúp cho ấn bản mới này mang tính hiệu quả cao hơn.New Cutting Edge Elementary

Trọn bộ New Cutting Edge

New Cutting Edge Starter​

 • New Cutting Edge Starter Students’ Book
 • New Cutting Edge Starter Teacher’s Resource
 • New Cutting Edge Starter Workbook With Key
 • Kèm theo file nghe New Cutting Edge Starter Class (3 CDs) và New Cutting Edge Starter Student Workbook (2 CDs)

Download bộ New Cutting Edge Elementary như trên Click here

New Cutting Edge Elementary

 • New Cutting Edge Elementary Students’ Book
 • New Cutting Edge Elementary Teacher’s Resource
 • New Cutting Edge Elementary Workbook With Key
 • Kèm theo file nghe New Cutting Edge Elementary Class (3 CDs) và New Cutting Edge Elementary Student Workbook (2 CDs)

Download bộ New Cutting Edge Elementary như trên Click here

New Cutting Edge Pre-Intermediate

 • New Cutting Edge Pre-Intermediate Students’ Book
 • New Cutting Edge Pre-Intermediate Teacher’s Book
 • New Cutting Edge Pre-Intermediate Workbook With Key
 • Kèm theo file nghe New Cutting Edge Pre-Intermediate (3CDs)

Download bộ New Cutting Edge Pre-Intermediate Click here

New Cutting Edge Intermediate

 • New Cutting Edge Intermediate Students’ Book
 • New Cutting Edge Intermediate Teacher’s Book
 • New Cutting Edge Intermediate Workbook With Key
 • Kèm theo file nghe New Cutting Edge Intermediate (2CDs)

Download bộ New Cutting Edge Intermediate Click here

New Cutting Edge Upper Intermediate

 • New Cutting Edge Upper Intermediate Students’ Book
 • New Cutting Edge Upper Intermediate Teacher’s Book
 • New Cutting Edge Upper Intermediate Workbook With Key
 • Kèm theo file nghe New Cutting Edge Upper Intermediate (3CDs)

Download bộ New Cutting Edge Upper Intermediate Click here

New Cutting Edge Advanced

 • New Cutting Edge Advanced Students’ Book
 • New Cutting Edge Advanced Teacher’s Book
 • New Cutting Edge Advanced Workbook With Key
 • Kèm theo file nghe New Cutting Edge Advanced (2CDs)

Download bộ New Cutting Edge Advanced Click here

Tham khảo khoá học Tiếng Anh giao tiếp tại Tomato

Mọi thông tin đăng ký xin liên hệ địa chỉ

Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng Tomato

Địa chỉ: số 94 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng

Tel: 0225 657 2222 – 0772 334 886

Các khóa học khác:

Khóa học toeic cơ bản hải phòng

Khóa học tiếng anh giao tiếp hải phòng